लेटाङ नगरपालिका लिने ज्यालादारी म्यादी सुरक्षाकर्मी पदका लागि आवेदन दिइएका व्यक्तिहरुका नामावली र परीक्षाा तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना

लेटाङ नगरपालिका लिने ज्यालादारी म्यादी सुरक्षाकर्मी पदका लागि आवेदन दिइएका व्यक्तिहरुका नामावली र परीक्षाा तालिका प्रकाशन गरिएको सूचना –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *